Meshima

จากงานวิจัยจากประเทศเกาหลีที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว พบว่าได้มีการนำสารสกัดเห็ดฟิลินัส ลินเทียส (Phellinus linteus Extract) มาทดสอบคุณสมบัติทางการใช้เป็นเครื่องสำอาง พบว่า สารสกัดเห็ดฟิลินัส ลินเทียส สามารถใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในเครื่องสำอางได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดนเด่นหลายประการ คือ คุณสมบัติในการเพิ่มความขาวใสของผิว (Whitening Effect) ที่สูงกว่าอาร์บูติน (Arbutin) และโคจิค แอซิด (Kojic Acid) โดยช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างเมลานิน หรือเม็ดสีผิว โดยสารสกัดจากเห็ดฟิลินัส ลินเทียสธรรมชาติ จะเข้ายับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส ทำให้เกิดการยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์เมลานินในผิวให้ลดลง จึงส่งผลให้มีสีผิวที่กระจ่างใสมากขึ้น

จากงานวิจัยจากประเทศเกาหลีที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว พบว่าได้มีการนำสารสกัดเห็ดฟิลินัส ลินเทียส (Phellinus linteus Extract) มาทดสอบคุณสมบัติทางการใช้เป็นเครื่องสำอาง พบว่า สารสกัดเห็ดฟิลินัส ลินเทียส สามารถใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในเครื่องสำอางได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดนเด่นหลายประการ คือ คุณสมบัติในการเพิ่มความขาวใสของผิว (Whitening Effect) ที่สูงกว่าอาร์บูติน (Arbutin) และโคจิค แอซิด (Kojic Acid) โดยช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างเมลานิน หรือเม็ดสีผิว โดยสารสกัดจากเห็ดฟิลินัส ลินเทียสธรรมชาติ จะเข้ายับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส ทำให้เกิดการยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์เมลานินในผิวให้ลดลง จึงส่งผลให้มีสีผิวที่กระจ่างใสมากขึ้น